Điều khoản chính sách

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng website Mười Hùng Auto, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và quy định dưới đây. (được gọi chung là “Điều khoản sử dụng”)

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hoặc là người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, vui lòng dừng truy cập và sử dụng dịch vụ.

2. Truy cập

Mười Hùng Auto có quyền chấm dứt, thay đổi dịch vụ, thông tin  cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào theo quy định của công ty mà không cần báo trước. 

Đối với các thông tin được cung cấp khi mua sắm, sử dụng dịch vụ của Mười Hùng Auto, bạn cần đảm bảo tính chính xác và không vi phạm điều khoản bảo mật của công ty.

Bạn đảm bảo không cung cấp thông tin truy cập, gồm tên người dùng, mật khẩu cho bất kỳ người nào khác. Đảm bảo thông báo ngay cho Mười Hùng Auto nếu có bất kỳ truy cập trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được phép sử dụng nội dung, hình ảnh, thiết kế, bố cục, nhãn hiệu, biểu tượng, mã nguồn, phần mềm, và các tài liệu khác cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc mua sắm trên website muoihungauto.net, trừ khi được công ty hoặc các bên thứ ba có liên quan cho phép rõ ràng bằng văn bản. 

Bạn không được sao chép, phân phối, xuất bản, truyền tải các nội dung trên website, ngoại trừ trường hợp được thực hiện tự động bởi máy tính, hỗ trợ quá trình truy cập và sử dụng dịch vụ của Mười Hùng Auto.

4. Thương hiệu

Bạn không được phép sử dụng thương hiệu của Mười Hùng Auto nếu không có sự cho phép của công ty bằng văn bản. Tất cả các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh hoặc khẩu hiệu của bên thứ ba xuất hiện trên website Mười Hùng Auto không chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào với bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ sử dụng các dịch vụ của công ty cho mục đích hợp pháp và đảm bảo tuân thủ điều khoản sử dụng. Không sử dụng cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào.

6. Đóng góp của thành viên

Người dùng có thể truyền tải, xuất bản nội dung, dịch vụ của công ty thông qua bảng tin, trang web cá nhân hoặc các tính năng tương tác khác. Đối với tất cả thông tin được gửi đến dịch vụ của công ty, chúng tôi có quyền thu hồi, trưng bày, xuất bản, tái xuất, phân phối, sửa đổi mà không vi phạm các thông tin về bảo mật.

Bạn cần đảm bảo bản thân là chủ sở hữu và có mọi quyền đối với các thông tin đóng góp. Mười Hùng Auto không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và độ tin cậy của các thông tin này.

7. Giám sát và thi hành

Mười Hùng Auto có quyền loại bỏ, từ chối đăng tải nội dung được đóng góp bởi người sử dụng. Có quyền cung cấp danh tính hoặc các thông tin khác của thành viên theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Có quyền chấm dứt truy cập của bạn đối với dịch vụ của Mười Hùng Auto.

Chúng tôi không thực hiện kiểm duyệt tất cả thông tin được đăng tải trên website muoihungauto.net. Không đảm bảo loại bỏ nhanh chóng đối với các thông tin vi phạm sau khi đăng tải.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Mười Hùng Auto áp dụng tiêu chuẩn nội dung đối với bất kỳ đóng góp nào của người dùng trên website. Các nội dung đóng góp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Mười Hùng Auto không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không kịp thời loại bỏ các nội dung vi phạm pháp luật được đóng góp bởi người sử dụng.

9. Vi phạm bản quyền

Nếu bạn nhận thấy Mười Hùng Auto đăng tải bất kỳ thông tin nào trên website có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi loại bỏ các thông tin này khỏi website bằng cách liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua email hoặc các phương thức phù hợp khác.

Chúng tôi sẽ ngay lập tức phản hồi và thực hiện đúng các điều khoản về bảo vệ bản quyền theo quy định của pháp luật. 

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Thông tin trên website Mười Hùng Auto được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Các thông tin được cung cấp có thể thay đổi theo thời gian, tại bất kỳ thời điểm nào. Mười Hùng Auto không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật của các thông tin này. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng thông tin trên website.

11. Từ chối các đảm bảo

Mười Hùng Auto không đảm bảo các tập tin trên website sẽ không chứa virus hoặc các mã độc. Bạn vui lòng tự chịu trách nhiệm thực hiện các bước kiểm tra virus và chương trình mã độc trước khi tải tệp tin về máy.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mười Hùng Auto sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến chính sách, điều khoản sử dụng và dịch vụ của Mười Hùng Auto.

Đăng kí nhận tin